מהו נוטריון?

עם הליווי שלנו, הכל אפשרי! אל תתפשרו על מחיר נמוך על חשבון האיכות!

לא כל עורך דין הוא נוטריון.

כל נוטריון הוא עורך דין.

זהו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976): תפקידו לאמת, לאשר, ולערוך מסמכים משפטיים.

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, חתימת נוטריון על מסמך, מהווה אישור בדבר מקוריות המסמך ולזהות החותם.

כמו כן מתייחסים לחתימתו כאל אישור לפיו החתום על המסמך חתם עליו מרצונו החופשי.

המסמכים החתומים ע"י נוטריון קבילים כראיה בבתי המשפט, בפני רשויות אחרות בישראל וכן במדינות מחוץ לישראל.

seal-1463732_1920

תוכן עניינים