עם הליווי שלנו, הכל אפשרי! אל תתפשרו על מחיר נמוך על חשבון האיכות!

ביטול הקלות בנייה

hotel-exterior-2862818_1920

בשנים האחרונות השימוש ההולך וגובר בהקלות לתהליכי רישוי עוקפי תכנון ובעיקר הארכת הליך הרישוי הביא ייצירת עומס משמעותי על מוסדות התכנון.

הוועדה קבעה כי תוכנית חדשה שיוחלט על הפקדתה – החל מינואר 2023, – תהיה במסלול ללא הקלות כמותיות (שטח בנייה, מספר יחידות דיור ומספר קומות). הקלה בנושאים אחרים תהיה אפשרית רק אם הנושאים הללו יקבעו במפורש בתקנות כנושאים להקלה.