דיני מכרזים

עם הליווי שלנו, הכל אפשרי! אל תתפשרו על מחיר נמוך על חשבון האיכות!

דיני מכרזים

דיני המכרזים הם תחום המשפט הציבורי אשר המסדיר את אופן התקשרותם של גופים ציבוריים בחוזים, בין אם לרכישת טובין (ציוד משרדימחשביםריהוט וכד'), בין אם לרכישת שירותים (שירותי ניקיון, שירותי שמירה, שירותי הדרכה, פינוי אשפה וכד'), ובין אם לביצוע עבודה (סלילת כבישהקמת מבנה, וכד').

12

תוכן עניינים