נוטריון

תפקידיו של נוטריון

 על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים, הנוטריון מוסמך לבצע את הפעולות דלהלן אימות חתימה על מסמך במקרים של ייפויי כוח לרכישת

מתן רישיון נוטריון

לאחר שנחקק חוק הנוטריונים הוקמה מחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים/ הHT פועלת על פי סעיף 1 לחוק. תפקידה לטפל בבקשות

מהו נוטריון?

לא כל עורך דין הוא נוטריון. כל נוטריון הוא עורך דין. זהו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976): תפקידו

תוכן עניינים