תאגידים

התאגידים אינם שקופים

מדו"ח מבקר המדינה עולה כי: ברוב התאגידים הציבוריים בישראל אין דירקטוריון פעיל. רובם המוחלט אינם מפרסמים דוחותיהם הכספיים. תאגיד ציבורי

תוכן עניינים